Good Cause

Give your belongings a second life

OXFAM

Oxfam

Oxfam-Magasins du Monde is een vrijwilligersbeweging die strijdt tegen economische onrechtvaardigheid. Ze promoot een alternatief handelssysteem met sensibiliseringscampagnes en via - door vrijwilligers bemande - winkels met fairtrade- of tweedehandsproducten. Door producten uit eerlijke handel te kopen, ondersteun je een alternatief systeem van productie en consumptie. Dit maakt een rechtvaardigere verhouding mogelijk tussen producenten en consumenten. Het geeft ambachtslieden en producenten een stem en meer macht om samen te ondernemen. Door Oxfam-Magasins du monde te steunen met een gift (een maandelijks of eenmalig bedrag, een schenking van kledij of boeken …) verzeker je de verderzetting van ons werk met partners-producenten wereldwijd.

+32 (0) 10 43 79 50   •   valentine.hanin@mdmoxfam.be

Doneer Website

DOKTERS VAN DE WERELD

Dokters van de wereld

Naar de dokter kunnen gaan en de zorg krijgen die je nodig hebt, is geen privilege maar een universeel mensenrecht. Dokters van de Wereld zorgt in ons land én in de rest van de wereld dat dit recht ook wordt nageleefd en mensen in kwetsbare situaties niet vergeten worden. Waarden zoals sociale rechtvaardigheid, empowerment, onafhankelijkheid, betrokkenheid en evenwicht vormen een rode draad doorheen alles wat we doen, hier bij ons en elders.

02 225 43 00

Doneer Website

BOND ZONDER NAAM

Bond zonder naam

Bond zonder Naam kijkt naar wat er verandert in de maatschappij: waar er grotere noden komen en waar we kansen zien. We worden geleid door de meest kwetsbaren onder ons: mensen in armoede, vluchtelingen, chronische zieken, ... Mensen die vergeten, verborgen of verstoten worden door de samenleving. Het (verborgen) onrecht, maar ook de verhalen van hoop die we op ons pad tegenkomen motiveren ons om betekenisvol sociaal-cultureel werk op te zetten in de vorm van ontmoetingen, vrijwilligerswerk, vormingen, acties en campagnes. De kern van ons werk zijn hoopvolle initiatieven tegen de verzuring en met empowerment, ontmoeting en verbondenheid als kernelementen.

Bestemming fondsen:

 • Kansenhuis
 • Zomerpatio en winteropvang
 • Spreuken en Spreukenbabbels
 • Campagne Week van Verbondenheid
 • Workshops Kracht van Luisteren
 • Instagrannies (luisteren naar ouderen)
 • Samen Lezen

03 201 22 10

Doneer Website

STICHTING TEGEN KANKER

Stichting tegen kanker

Onze Stichting ondersteunt financieel het wetenschappelijke onderzoek om kankers te overwinnen en dit door behandelingen te vinden die de overlevingskansen en levenskwaliteit van patiënten verhogen. Ook informeren wij het brede publiek met algemene kennis over verschillende kankers.

Door het financieren van psychosociale projecten helpen wij eveneens de levenskwaliteit van de mensen die getroffen worden door kanker en die van hun naasten.

02 743 45 95

Doneer Website

BROEDERLIJK DELEN

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.

+32 2 213 04 39

Doneer Website

STOP PARKINSON

Stop Parkinson

Ook al tellen België en de wereld heel wat mensen met parkinson, toch worden ze vaak vergeten. De ziekte is voor grote farmabedrijven geen prioriteit, en dat betekent dat we zelf actie moeten ondernemen. Stop Parkinson vzw wil de ziekte terug in de spotlight plaatsen, om zo geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek.

+32 495 29 60 29   •   ivo@stopparkinson.be

Doneer Website

MAKE-A-WISH®

Make-A-Wish®

Make-A-Wish® neemt alle kosten van een wensvervulling op zich. Dankzij financiële steun door onder andere donaties uit nalatenschappen zijn wij in staat de hartenwens van levensbedreigend zieke kinderen te vervullen. Make-A-Wish® is immers geheel afhankelijk van giften. Wij danken u alvast voor uw steun.

015 67 60 00

Doneer Website

MS-LIGA VLAANDEREN

MS-Liga Vlaanderen

MS-Liga Vlaanderen is een patiëntorganisatie die het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving nastreeft. MS-Liga Vlaanderen wil alle personen met MS (PmMS) en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening, hen individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen zodat PmMS net als iedereen een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden. Om onze ruim 400 leden te (onder)steunen zijn we als organisatie actief op 6 domeinen:

 • Informeren
 • Begeleiding op psychosociaal en administratief vlak
 • Belangenverdediging
 • Financiële bijstand
 • Sensibilisering
 • Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

+32 470 13 05 77   •   fondsenwerving@ms-vlaanderen.be

Doneer Website

MAMAS FOR AFRICA

Mamas for Africa

In Oost-Congo woeden al meer dan 20 jaar gewapende conflicten. Seksueel geweld is alomtegenwoordig. In die golf van seksueel geweld wordt niemand gespaard. Vrouwen, meisjes en zelfs kleine kinderen worden brutaal verkracht en aan hun lot overgelaten. De fysieke letsels en psychologische trauma’s van slachtoffers zijn groot. Bovendien rust er op verkrachting een groot taboe. Slachtoffers worden eerder verstoten door hun man en familie in plaats van dat ze worden beschermd. Mamas for Africa helpt deze slachtoffers van seksueel geweld.

Mamas for Africa biedt medische zorg en psychologische begeleiding. Mamas for Africa sensibiliseert en bemiddelt met de familie als een vrouw verstoten is na een verkrachting. Mamas for Africa laat vrouwen vooruitgaan.

016 20 63 43

Doneer Website

PAX CHRISTI VLAANDEREN

Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen gaat voor een rechtvaardige, veilige en vredevolle wereld, voor élke mens.

We leven in een wereld die zo snel verandert, dat mensen er moeilijk vat op krijgen. Een wereld ook waarin er spijtig genoeg nog veel vormen van onrecht zijn. De gedachte dat je daar weinig aan kan doen, geeft je een machteloos gevoel.

Meer dan ooit is er nood aan een kompas dat rust en houvast biedt. En dat de weg wijst naar een samenleving in evenwicht. Vanuit haar spirituele roots, humane waarden en zeer ruime ervaring neemt Pax Christi deze rol op zich.

We roepen individuen, groepen en de hele maatschappij op om een positief verschil te maken. We bieden inspiratie en gaan over tot actie om in het klein en het groot keihard te werken aan een wereld waar élke mens zich veilig voelt. Aan een omgeving waarin échte verbinding het verschil maakt. Aan een samenleving waarin rechtvaardigheid de norm wordt.

+32 3 225 1000

Doneer Website

FILET DIVERS

FILET DIVERS

Filet Divers is een door Bond zonder Naam ondersteunde, erkende vereniging waarin armen het woord nemen. Filet Divers is ook een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier. Filet Divers is gehuisvest in het Kansenhuis van Bond zonder Naam.

Armoede is een onrecht. Het veroorzaakt sociale uitsluiting en heeft gevolgen voor werk, gezondheid, onderwijs, huisvesting en vrije tijd. Op lange termijn veroorzaakt het een kloof met de maatschappij die door individu of gezin niet langer overbrugbaar is. Het doet mensen zich vereenzelvigen met hun probleem. Het verhindert hen om de positieve aspecten van het leven te ervaren, met nefaste gevolgen voor het zelfwaardegevoel.

03 226 13 93

Doneer Website

DIERENASIEL GANZEWEIDE

Dierenasiel Ganzeweide

Opvangen en verzorgen van huisdieren is voor Dierenasiel Ganzeweide de grootste prioriteit. Ons werkgebied ligt aan de Westkust en het opvangcentrum is gevestigd te Koksijde. We zorgen ervoor dat de dieren goed worden opgevolgd en bijgestuurd, zodat ze naar een nieuwe thuis kunnen vertrekken. Wat voor ras het ook mag zijn, ze hebben allemaal recht op een goede verzorging, een warme thuis en een prima gezondheid.

058 31 40 08

Doneer Website

DIABETES LIGA

Diabetes Liga

500.000 personen in Vlaanderen hebben diabetes. Elke 17 minuten krijgt iemand de diagnose.

Daarom informeert, connecteert en mobiliseert de Diabetes Liga iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. Samen met personen met diabetes, hun omgeving, de zorgverleners, onze leden, onze vrijwilligers … streven we, als onafhankelijke organisatie, naar een kwaliteitsvol leven voor mensen met diabetes

09 220 05 20

Doneer Website

EEN HART VOOR LIMBURG

Een hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg creëert kansen voor de meest kwetsbaren in onze provincie. Concreet geven we financiële steun aan projecten die de kansen bevorderen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat hier om kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in kansarmoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen.

011 87 85 99   •   info@ehvl.be

Doneer Website


Give your belongings a 2nd life


Make a free non-obligatory appointment

QUOTE + VISIT + ESTIMATION = FREE

Contact us